Update coronamaatregelen

Beste vrijwilliger, 
Beste cursist, 

Coronamaatregelen in het Doppahuis.

Infrastructuur

 • Alleen de grote lokalen worden gebruikt en altijd met deur en vensters open. (draag een sjaal en warme trui)
 • De lokalen worden heringericht om de afstand tussen cursisten en lesgevers zo groot mogelijk te houden. 
 • Max 8 à 9 cursisten per lokaal + 1 begeleider. Grotere groepen worden opgesplitst en krijgen in samenspraak met de lesgever/lesgeefster apart les.
 • De cafetaria is gesloten maar er wordt wel drank geleverd in het lokaal door onze Doppahuis-medewerkers. In oktober en november krijg je per les een gratis drankje. 

 

In de klas

 • Iedereen blijft zoveel mogelijk zitten. Dan kan het mondmasker af, ook weer in overleg met de lesgever. 
 • Bij verplaatsing mondmasker verplicht. 
 • Probeer toiletgebruik en andere verplaatsingen te beperken en draag altijd een mondmasker als je opstaat.
 • Hou zoveel mogelijk afstand.
 • Ben je ziek, dan blijf je thuis en verwittig je de lesgever. Word je getest op corona dan zo snel mogelijk de lesgever verwittigen. 
 • Tussen begeleider en cursisten staat een plexi-tafelscherm. 
 • De lesgever/lesgeefster draagt zijn eigen gelaatsscherm dat door het Doppahuis wordt voorzien.
 • De taallessen worden ingekort tot 1,5 uur (uitzonderingen tot 2 uur). Andere lessen tot max 2,5 uur. 
 • Gebruik bij voorkeur je eigen naaimachine, boeken, pennen, potloden, latten, woordenboeken, …
 • Onze naaimachines kan je huren en zelf ontsmetten na iedere les. 
 • De begeleider vult de aanwezigheidslijst iedere les in.
 • Gebruik ontsmettingsmiddel, we voorzien er voldoende. Aan de hoofdingang hangt een ontsmettingsbus op. 

We wensen iedereen een goede gezondheid en zien jullie graag zo spoedig mogelijk terug. 

Annelies 

Facebook_link