Filosofische gesprekken

Filosofische gesprekken

Denken doe je niet alleen

Eenmaal per maand komt onze filosofie-groep samen om zich te verdiepen in de hedendaagse wijsbegeerte.

We lezen en bespreken teksten en staan stil bij dingen die vanzelfsprekend lijken, maar het niet zijn.

Samen filosoferen heeft zo zijn voordelen. Je komt bijvoorbeeld tot inzichten waar je alleen niet op was gekomen

Wil jij ook je kijk verbreden en je bewustzijn verruimen?

Praktisch

Wanneer
Uur

Eénmaal per maand, telkens op vrijdagvoormiddag.

24 september 2021 in de namiddag van 13.30 tot 15.30 uur

29 oktober

26 november

17 december

 

 

 

Begeleiding: René  

Bijdrage: € 20,00 (incl. één drankje per les) 

 

Facebook_link