Filosofische gesprekken

Filosofische gesprekken

Denken doe je niet alleen

We komen eenmaal per maand samen om te filosoferen over allerlei onderwerpen.

De waarheid heeft vele gezichten.

In deze cursus toegepaste filosofie staan we stil bij dingen die vanzelfsprekend lijken, maar het niet zijn.

We verdiepen ons in enkele fundamentele problemen van de hedendaagse wijsbegeerte. We lezen en bespreken teksten

van hedendaagse filosofen.

Praktisch

Lesdata sept. 2018
Uur

éénmaal per maand:

vrijdag 28 sept. ,  26 okt. / 23 nov. / 14 dec. / 25 jan. / 22 feb./ 22 maart / 26 april /

24 mei / 14 juni

van 9.30 tot 11.45 uur

Begeleiding: René
Bijdrage: € 47,00 (voor het hele cursusjaar van september tot juni)

 

Facebook_link