Filosofische gesprekken

Filosofische gesprekken

Denken doe je niet alleen

Eenmaal per maand komt onze filosofie-groep samen om zich te verdiepen in de hedendaagse wijsbegeerte.

We lezen en bespreken teksten en staan stil bij dingen die vanzelfsprekend lijken, maar het niet zijn.

Samen filosoferen heeft zo zijn voordelen. Je komt bijvoorbeeld tot inzichten waar je alleen niet op was gekomen

Wil jij ook je kijk verbreden en je bewustzijn verruimen?

Praktisch

wanneer
Uur

Eénmaal per maand, telkens op vrijdagvoormiddag.

Na kerstvakantie start op 29 januari 2021. (bij mooi weer openlucht, voor huidige cursisten info via de lesgever René)

 

 

9u00 - 11u30

Begeleiding: René  

Bijdrage: 

(nieuwe cursisten, naam doorgeven via info [at] doppahuis [dot] be

 

Facebook_link