Nieuws

Belangrijke info over het nieuwe schooljaar

We krijgen heel wat bezorgde vragen binnen over het nieuwe schooljaar en de maatregelen die we nemen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

We beseffen maar al te goed dat veel cursisten en vrijwilligers tot een risicogroep behoren en we volgen daarom de richtlijnen van de gezondheidsraad op de voet. Indien de 1,5 meter-maatregel ook na de zomer van toepassing blijft, kan het nieuwe schooljaar helaas niet starten op de manier die we gepland hebben. De infrastructuur van het Doppahuis is daar zoals jullie weten niet op voorzien.

Gaan we wel open, (?)omwille van nieuwe coronamaatregelen beslissen we hierover op onze algemene vergadering van 12 augustus), dan voorzien we iedere cursist van een zelfgemaakt herbruikbaar mondmasker. Ook worden alle lokalen, toestellen, trappen, toiletten… regelmatig ontsmet en doen we een beroep op jullie verantwoordelijkheidszin om de handhygiëne te respecteren en thuis te blijven bij vermoedens van ziekte.

Het nieuwe lesrooster staat nu online. Het ziet er wel wat anders uit dan de voorbije jaren. We evalueren dit na de herfstvakantie en kunnen er dan hopelijk weer op volle kracht tegenaan. Onze vrijwilligers bepalen zelf of ze les willen en kunnen geven, in overeenstemming met de coördinator. We plannen de lessen zo in dat er zo weinig mogelijk groepen gelijktijdig starten of stoppen. Grote groepen worden opgesplitst en krijgen beurtelings les. Het secretariaat blijft gesloten maar we voorzien een loket met een plexiglazen scherm.

Uit voorzorg nemen we voorlopig (bijna) geen nieuwe inschrijvingen meer aan voor de hogere jaren. Instappen kan enkel voor het eerste jaar Spaans (3 groepen), Italiaans (3 groepen) en Grieks (1 groep). En Frans praktische kennis op maandagnamiddag;  Zij betalen 35,00 euro voor september en oktober, inclusief 1 drankje per les. Huidige cursisten volgen gratis les in september en oktober, als compensatie voor de gemiste lessen door de gedwongen sluiting van het Doppahuis dit voorjaar. Ook krijgen zij elke les een gratis drankje.

Terug plaats vrij? vanaf 15 juli krijgen we een beter overzicht over de totale inschrijvingen. Interesse voor een bepaalde cursus? Zet dan je naam op onze wacht-interesselijst.  

Een opendeurdag zit er helaas niet meteen in maar je vindt alle info op deze website en op onze Facebookpagina. Alle vragen zijn welkom op info [at] doppahuis [dot] be (info [at] doppahuis [dot] be). 

Blijf gezond en hopelijk zien we jullie in september weer terug!

Update coronamaatregelen

Beste vrijwilliger, 
Beste cursist, 

In overleg met de voorzitter en de adviesgroep van het Doppahuis hebben we besloten om dit schooljaar niet meer open te doen. 

We starten op 31 augustus met het nieuwe schooljaar (?). De zomercursussen slaan we dus een jaartje over. 

Het vernieuwde programma vind je hier op onze website. De lessen starten terug vanaf maandag 7 september. 

We vinden het allemaal heel erg jammer, maar ieders gezondheid primeert en we willen geen risico’s nemen. 

Gelukkig organiseren onze creatieve vrijwilligers waar mogelijk een online alternatief voor de lessen in het Doppahuis. 

We juichen dit enorm toe en hopen dat jullie op die manier wat steun bij elkaar kunnen vinden. 

We wensen iedereen een goede gezondheid en zien jullie graag terug na de zomer. 

Annelies 

We blijven binnen maar leren wel bij

De lockdown betekent dat we elkaar niet kunnen ontmoeten maar dat weerhoudt onze vrijwilligers en cursisten er niet van om elkaar online op te zoeken voor een babbel òf indien mogelijk om de lessen verder te zetten. 

Er bereiken ons allerlei verhalen over de creatieve manieren waarop je contact houdt met elkaar: videogesprekken en taalgroepen via WhatsApp; huiswerk, raadsels, teksten en tips via e-mail… Voor sommige cursisten gaan de lessen zelfs gewoon door op de geplande momenten maar dan via videoconferencing!

We zijn trots op de manier waarop je omgaat met deze moeilijke situatie!

Namens Doppahuis vzw, Coördinator Annelies Van de Broek

 

Wij geven om jouw privacy

Het Doppahuis hecht veel belang aan de privacy van haar cursisten en vrijwilligers. Gegevens worden enkel verwerkt in het kader van onze werking en deze gegevens worden zeker nooit aan derden doorgegeven.

We vragen iedere cursist om schriftelijke toestemming om hem of haar via e-mail te contacteren met info over de cursus(sen) waarvoor hij of zij ingeschreven is. Tijdens de eerste les krijg je van de lesgever een document dat je mag ondertekenen. Ben je niet akkoord of wens je je toestemming in te trekken, dan kan je dit laten weten via info [at] doppahuis [dot] be. Je wordt dan uitgeschreven en ontvangt geen mails meer, geen info en er worden dan geen foto's van jou gebruikt voor de website en/of de sociale media van Doppahuis vzw. Onze lesgevers kiezen zelf of zij hun contactgegevens aan hun cursisten bezorgen.

Facebook_link

Inhoud syndiceren
Comments