Welkom bij het Doppahuis > Nieuws https://www.doppahuis.be/nieuws/vrijwilligers-maken-het-verschil nl Belangrijke info over het nieuwe schooljaar https://www.doppahuis.be/nieuws/belangrijke-info-over-het-nieuwe-schooljaar <div class="blockeditor ben_text"> <div class="meta"><div class="submitted"></div></div> <table class="article alignleft"> <tr> <td class="first last column"> <div class="text"> <p class="p1"><span class="s1"><img src="/sites/default/files/private/0/photo-1506784365847-bbad939e9335.jpeg" border="0" width="500" height="334" /></span></p> <p class="p1"><span class="s1">We krijgen heel wat bezorgde vragen binnen over het nieuwe schooljaar en de maatregelen die we nemen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.</span></p> <p class="p1"><span class="s1">We beseffen maar al te goed dat veel cursisten en vrijwilligers tot een risicogroep behoren en we volgen daarom de <strong>richtlijnen van de gezondheidsraad</strong> op de voet. Indien de 1,5 meter-maatregel ook na de zomer van toepassing blijft, kan het nieuwe schooljaar helaas niet starten op de manier die we gepland hebben. De infrastructuur van het Doppahuis is daar zoals jullie weten niet op voorzien.</span></p> </div> </td> </tr> </table> <div style="clear: both;"></div> <table class="imagesextra alignleft"> <tr> </table> <div style="clear:both;"></div> <div class="socialmedia_buttons" ><div style="float:left;margin-right:5px;" ></div><div style="float:left;margin-right:5px;" ></div><div style="float:left;" ></div></div><div style="clear:both;"></div></div> <p><a href="https://www.doppahuis.be/nieuws/belangrijke-info-over-het-nieuwe-schooljaar" target="_blank">lees verder</a></p> Mon, 01 Jun 2020 17:33:00 +0000 JanCusters 2334 at https://www.doppahuis.be Update coronamaatregelen https://www.doppahuis.be/nieuws/update-coronamaatregelen <div class="blockeditor ben_imag_txts"> <div class="meta"><div class="submitted"></div></div> <table class="article align stretch-1"> <tr> <td class="first last column"> <div class="imag left"> <img id="node_2332-tinymcefield-field_image_image-0" alt="" title="" src="/sites/default/files/imagecache/singlestrip_medium/global/pages/NIEUWS/photo-of-empty-class-room-2675061.jpg"/> </div> <div class="txts right"> <p>Beste vrijwilliger,&nbsp;<br />Beste cursist,&nbsp;</p> <p>In overleg met de voorzitter en de adviesgroep van het Doppahuis hebben we besloten om <strong>dit schooljaar niet meer open</strong> te doen.&nbsp;</p> <p>We starten op 31 augustus met het nieuwe schooljaar (?). De zomercursussen slaan we dus een jaartje over.&nbsp;</p> <p>Het vernieuwde programma vind je&nbsp;hier op onze website. De lessen starten terug vanaf maandag 7 september.&nbsp;</p> <p>We vinden het allemaal heel erg jammer, maar ieders <strong>gezondheid primeert</strong> en we willen geen risico&rsquo;s nemen.&nbsp;</p> <p>Gelukkig organiseren onze creatieve vrijwilligers waar mogelijk een <strong>online alternatief</strong> voor de lessen in het Doppahuis.&nbsp;</p> <p>We juichen dit enorm toe en hopen dat jullie op die manier wat steun bij elkaar kunnen vinden.&nbsp;</p> <p>We wensen iedereen een goede gezondheid en zien jullie graag terug na de zomer.&nbsp;</p> <p>Annelies&nbsp;</p> </div> </td> </tr> </table> <div style="clear: both;"></div> <table class="imagesextra align"> <tr> </table> <div style="clear:both;"></div> <div class="socialmedia_buttons" ><div style="float:left;margin-right:5px;" ></div><div style="float:left;margin-right:5px;" ></div><div style="float:left;" ></div></div><div style="clear:both;"></div></div> <p><a href="https://www.doppahuis.be/nieuws/update-coronamaatregelen" target="_blank">lees verder</a></p> Mon, 20 Apr 2020 07:14:00 +0000 JanCusters 2332 at https://www.doppahuis.be We blijven binnen maar leren wel bij https://www.doppahuis.be/nieuws/we-blijven-binnen-maar-leren-wel-bij <div class="blockeditor ben_imag_txts"> <div class="meta"><div class="submitted"></div></div> <table class="article align stretch-1"> <tr> <td class="first last column"> <div class="imag left"> <img id="node_2331-tinymcefield-field_image_image-0" alt="" title="" src="/sites/default/files/imagecache/singlestrip_medium/global/pages/NIEUWS/kelly-sikkema-4le7k9XVYjE-unsplash.jpg"/> </div> <div class="txts right"> <p class="p1">De lockdown betekent dat we elkaar niet kunnen ontmoeten maar dat weerhoudt onze vrijwilligers en cursisten er niet van om elkaar online op te zoeken voor een babbel &ograve;f indien mogelijk om de lessen verder te zetten.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p class="p1">Er bereiken ons allerlei verhalen over de creatieve manieren waarop je contact houdt met elkaar: videogesprekken en taalgroepen via WhatsApp; huiswerk, raadsels, teksten en tips via e-mail&hellip; Voor sommige cursisten gaan de lessen zelfs gewoon door op de geplande momenten maar dan via videoconferencing!</p> <p class="p1">We zijn trots op de manier waarop je omgaat met deze moeilijke situatie!</p> <p class="p1">Namens Doppahuis vzw, Co&ouml;rdinator Annelies Van de Broek</p> <p class="p1">&nbsp;</p> </div> </td> </tr> </table> <div style="clear: both;"></div> <table class="imagesextra align"> <tr> </table> <div style="clear:both;"></div> <div class="socialmedia_buttons" ><div style="float:left;margin-right:5px;" ></div><div style="float:left;margin-right:5px;" ></div><div style="float:left;" ></div></div><div style="clear:both;"></div></div> <p><a href="https://www.doppahuis.be/nieuws/we-blijven-binnen-maar-leren-wel-bij" target="_blank">lees verder</a></p> Mon, 06 Apr 2020 19:10:00 +0000 JanCusters 2331 at https://www.doppahuis.be Wij geven om jouw privacy https://www.doppahuis.be/nieuws/wij-geven-om-jouw-privacy <div class="blockeditor ben_imag_txts"> <div class="meta"><div class="submitted"></div></div> <table class="article align stretch-1"> <tr> <td class="first last column"> <div class="imag left"> <img id="node_2302-tinymcefield-field_image_image-0" alt="" title="" src="/sites/default/files/imagecache/singlestrip_medium/global/pages/NIEUWS/11-gdpr.jpg"/> </div> <div class="txts right"> <p>Het Doppahuis hecht veel belang aan de privacy van haar cursisten en vrijwilligers. Gegevens worden enkel verwerkt in het kader van onze werking en deze gegevens worden zeker nooit aan derden doorgegeven.</p> <p>We vragen iedere cursist om schriftelijke toestemming om hem of haar via e-mail te contacteren met info over de cursus(sen) waarvoor hij of zij ingeschreven is. Tijdens de eerste les krijg je van de lesgever&nbsp;een document&nbsp;dat je mag ondertekenen. Ben je niet akkoord of wens je je toestemming in te trekken, dan kan je dit laten weten via&nbsp;<span class="spamspan"><span class="u">info</span> [at] <span class="d">doppahuis [dot] be</span></span>.&nbsp;Je wordt dan uitgeschreven en ontvangt geen mails meer, geen info en er worden dan geen foto's van jou gebruikt voor de website en/of de sociale media van Doppahuis vzw.&nbsp;Onze&nbsp;lesgevers&nbsp;kiezen&nbsp;zelf of zij hun contactgegevens aan hun cursisten bezorgen.</p> </div> </td> </tr> </table> <div style="clear: both;"></div> <table class="imagesextra align"> <tr> </table> <div style="clear:both;"></div> <div class="socialmedia_buttons" ><div style="float:left;margin-right:5px;" ></div><div style="float:left;margin-right:5px;" ></div><div style="float:left;" ></div></div><div style="clear:both;"></div></div> <p><a href="https://www.doppahuis.be/nieuws/wij-geven-om-jouw-privacy" target="_blank">lees verder</a></p> Thu, 31 May 2018 13:02:00 +0000 Josiane 2302 at https://www.doppahuis.be