Filosofie

Filosofische gesprekken

Denken doe je niet alleen

We komen eenmaal per maand samen om te filosoferen over allerlei onderwerpen.

De waarheid heeft vele gezichten.

In deze cursus toegepaste filosofie staan we stil bij dingen die vanzelfsprekend lijken, maar het niet zijn.

We verdiepen ons in enkele fundamentele problemen van de hedendaagse wijsbegeerte. We lezen en bespreken teksten

van hedendaagse filosofen.

Praktisch

Lesdata sept. 2018
Uur

groep A: start vrijdag 28 sept. , éénmaal per maand (26 okt. / 23 nov. / 14 dec. 2018 / 25 jan. / ....

groep B: start vrijdag 21 sept. nog niet bekend.

van 9.30 tot 11.45 uur

Begeleiding: René en Arnold
Bijdrage: € 47,00 (éénmaal per maand, hele cursusjaar van september tot juni).

 

Facebook_link

Comments