Filosofie

Filosofische gesprekken

Denken doe je niet alleen

We komen eenmaal per maand samen om te filosoferen over allerlei onderwerpen.

De waarheid heeft vele gezichten.

In deze cursus toegepaste filosofie staan we stil bij dingen die vanzelfsprekend lijken, maar het niet zijn.

We verdiepen ons in enkele fundamentele problemen van de hedendaagse wijsbegeerte. We lezen en bespreken teksten

van hedendaagse filosofen.

Praktisch

Lesdata 2017 - 2018 Uur

vrijdag 29/09, 20/10, 24/11, 22/12, 26/01, 23/02, 16/03, 27/04, 25/05, 15/06

van 9.30 tot 11.45 uur

Begeleiding: René
Bijdrage: € 46,50 (éénmaal per maand, hele cursusjaar van september tot juni).

 

Facebook_link

Comments